Taidan-heimon kylänraittia lähellä Vietnamin rajaa.